Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, blijft het mogelijk dat de informatie niet geheel up-to-date of volledig is. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De inhoud van de site wordt periodiek aangevuld en/of gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar sites buiten dit domein. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de informatie en/of de afhandeling van gegevens door die partijen.

 


Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

 


 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende.

 


 

Whair

Kruisstraat 18
8051 GE Hattem
Tel: 038-4447600
Email: Info@whair.nl