Privacy statement

 

Wij gaan zorgvuldig,veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens om. Hieronder leest u hoe we dat doen.

 

PRIVACY VERKLARING

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoeker van onze salon, de (mobiele) website www.whair.nl / www.whair.com  en ontvangers van online mailingen van Whair Kappers

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Whair Kappers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, website, in (e-mail) correspondentie en telefonisch en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

MET WELK DOEL EN OM WELKE REDENEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

 

Whair Kappers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het inplannen van afspraken met jou.

Het jou goed van dienst te kunnen zijn in onze salon.

Het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten.

Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame, direct marketing doeleinden, nieuwsbrief en het aanbieden van verwante producten en diensten.

Je de mogelijkheid te bieden een (online booking) account aan te maken.

Klanttevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen.

Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Ter verbetering van onze website.

Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

 

Klantgegevens uit onze historie met jou

Gemaakte afspraken

Behandelingen

Gekochte producten

Kleur recepten

Kassabonnen

Gespaarde punten

Log verzonden e-mail

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

Whair Kappers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Whair Kappers neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Whair Kappers) tussen zit.

 

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Whair Kappers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

Mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

Banken (als je anders dan contant betaalt)

De belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Flexxis software (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkers- overeenkomst

gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

website zijn verbonden.

We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je

persoonsgegevens omgaan. We raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat

je van deze websites gebruikmaakt.

 

HET GEBRUIK VAN FOTO’S OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA

 

Binnen Whair Kappers worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt en/of gedeeld waarop de derden,

klanten, en/of medewerkers van Whair Kappers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld.

Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor de website, social media  en wervings-en voorlichtings-

materiaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik

van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsge-

gevens.

Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op sommige foto’s is het in de regel niet mogelijk

iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Whair Kappers gaat echter zorgvuldig

om met de belangen van afgebeelde herkenbare personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het

gebruik van

een foto waarop u herkenbaar in beeld bent, dan zal deze op jouw verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

 

Onze richtlijnen:

Als klanten of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd. Whair Kappers zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.Voor de publicatie van foto’s (ook op de website en/of social media van Whair Kappers) van reguliere situaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk  verwijderd. Whair Kappers respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

 

MARKETING

 

Wij willen jou als klant graag informatie sturen over nieuwe producten of diensten die voor jou

interessant zijn. Dit doen wij per e-mail en niet vaker dan 12  keer per jaar. We sturen je alleen e-mails als

we denken dat je er echt iets aan hebt. Je kunt je op ieder moment afmelden voor marketingacties.

Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Whair Kappers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordtopgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zodra jij je aanmeld bij onze website wordt automatisch een pop-up getoond dat ook Whair Kappers cookies toepast. Via deze pop-up kun je hiervoor je toestemming geven. Ook kan je het plaatsen van cookies blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

Whair Kappers maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Whair Kappers te helpen analyserenhoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Whair Kappers en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging ver-bonden kosten, niet onredelijk is. Jij als klant stelt enkel persoonsgegevens aan ons ter beschikking voorverwerking, indien jij je ervan hebt verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam enWachtwoord, en in sommige gevallen zelfs d.m.v. een extra aanvullende beschermlaag; De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert; Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend bij indiensttreding.

 

 

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN, BEPERKEN EN/OF VERWIJDEREN

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd

contact met ons opnemen.

 

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben. het laten corrigeren van fouten. Het laten beperken van jouw persoonsgegevens.het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens. intrekken van toestemming. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het  cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de ge-gevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om adequate identificatie.

 

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring kan door Whair Kappers te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

VRAGEN, TIPS EN/OF KLACHTEN

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contact gegevens.Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.Whair Kappers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

CONTACTGEGEVENS:

www.whar.nl

info@whair.nl